Informacje dot. ASF i zmiany niektórych ustaw.

W załączeniu przesyłam do wykorzystania następujące dokumenty:   Ulotka informacyjna „jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika” Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym ustawy „Prawo Łowieckie”    

Informacje dot. ASF i zmiany niektórych ustaw.

W załączeniu przesyłamy materiały przekazane nam przez ZO PZŁ w Siedlcach do zapoznania się i stosowania.są to : Ulotka informacyjna „jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika” Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym ustawy „Prawo Łowieckie”