Informacje dot. ASF i zmiany niektórych ustaw.

W załączeniu przesyłam do wykorzystania następujące dokumenty:

 

  1. Ulotka informacyjna „jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika”
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym ustawy „Prawo Łowieckie”

 

 

Dodaj komentarz