Druk odstrzałów

INFORMACJA

   Informuję, że otrzymane przez Kolegów upoważnienia do wykonywania polowań indywidualnych zostały wystawione na wzorze z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.03.2005r.

   Odstrzały na obowiązującym druku będą do odebrania u Kolegów w miejscu wyłożenia książki wpisów na polowania indywidualne od dnia 27.04.2018r.

   Łowczy przeprasza Kolegów za swoją pomyłkę.

  Darz Bór

Dodaj komentarz