Odwołanie WZ

Zarząd Koła informuje Kolegów, że planowane na 19.05.2018r Walne Zgromadzenie członków nie odbędzie się. O przyczynach tej decyzji oraz o nowym terminie Zarząd poinformuje niezwłocznie listem poleconym.

 

Darz Bór

Za Zarząd
Skarbnik

 

Dodaj komentarz