Informacja o Majówce, postępowaniem z tuszami i zawodach

Siedlce,22-05-2018 r.

K O L E D Z Y     M Y Ś L I W I

W załączeniu przesyłam informację ZO PZŁ w Siedlcach w sprawie zawodów strzeleckich.
Nasze Koło w dniu 21 lipca br ma zarezerwowany termin na przystrzelanie broni przez członków Koła na strzelnicy ZO PZŁ w Siedlcach w Balach o godzinie 10:00.
W tym dniu odbędą się również, dla chętnych Członków Naszego Koła, zawody strzeleckie w celu wyłonienia reprezentacji Koła w strzelectwie mysliwskim. W amunicję Koledzy zaopatrzą się we własnym zakresie.

Jednocześnie informuję że chęć udziału w Majówce w Woli Gułowskiej, do dnia dzisiejszego, wyraziło czterech Mysliwych. W związku z powyższym dojazd uczestników odbędzie się indywidualnie. Zarząd zrefunduje koszty dojazdu dla członków Pocztu Sztandarowego Koła.
         Załączam zaproszenie z ponowną prośbą o udział w Uroczystości.

Z przykrością informuję że Członkowie Zarządu jak również Myśliwi Naszego Koła stwierdzili naruszenie zasad postępowania z tuszami pozyskanej zwierzyny – dziki.
Proszę o przypomnienie sobie zasad obowiązujących przy patroszeniu, szacunku dla pozyskanej zwierzyny oraz że: podbrzusze, skóra z szynek /zdejmowana wraz z jądrami u odyńców/ są elementami tuszy.
W przypadku ponownego stwierdzenia, przez Myśliwych jak i przez Zarząd, podobnych uchybień będą wyciągane konsekwencje.
Należy również przypomnieć Kolegom że dziki po pozyskaniu, a przed uzyskaniem świadectwa z Inspektoratu Weterynarii, traktuje się tak jak by były zakażone ASF.

Zarząd zwraca się i apeluje do Kolegów Członków Pocztu Sztandarowego Koła o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału, za wiedzą i zgodą Kol. Piotra Szałuchy, we Mszy Świętej na której nasz Kolega będzie brał ślub.

Zarząd składa Młodej Parze życzenia wszelkiej pomyślności i gromadki przyszłych Mysliwych.

                                                                                       Za Zarząd

                                                          Krzysztof Andrzejczyk ŁOWCZY

Dodaj komentarz