Galeria

Koledzy,
  po uzyskaniu większości oświadczeń RODO rozpocząłem prace nad ponownym udostępnieniem zdjęć w naszej galerii. Wiązało się to z przejrzeniem blisko 4tys fotografii w celu uwzględnienia woli tych, którzy nie chcieli być widoczni na zdjęciach. Taka interpretacja obowiązujących od 25 maja przepisów powodowała również dyskusje z dotychczasowymi autorami umieszczanych zdjęć, o ich naditerpretacji. Być może mieli oni rację i nie powinienem ingerować w fotografię umieszczane w Galerii przed wejściem w życie tych przepisów. Decyzje jednak były inne.

  Pierwsze zdjęcia, nie zawierające żadnych osób, zostały czas temu jakiś udostępnione ponownie. Dzisiaj otrzymałem informację ustną od jednego z większościowych autorów o cofnięciu jego zgody na publikację. Nie pozostało mi w tej sytuacji nic innego jak usunąć te zdjęcia. Wystosowałęm jednocześnie prośbę do innych autorów umieszczanych wcześniej zdjęć o jednoznaczną deklarację co do możliwości publikowania wgranych wcześniej fotografii. Prośbę wysłałem na adresy e-mail służące do komunikacji z Zarządem Koła. Do czasu uzyskania odpowiedzi Galeria została ponownie zamknięta.

  W związku z powyższym proszę nie łączyć Zarządu Koła ani Administratora z zarzutami o „niszczeniu tradycji Koła”.

 

Administrator

Dodaj komentarz