Strzelnica

 I N F O R M A C J A

dla Myśliwych – Członków Koła Łowieckiego HUBERT w Siedlcach
dotycząca przypomnienia o przystrzelaniu broni w Balach w dniu 21-07-2018 o godz. 10:00                                                                              
 na Strzelnicy ZO PZŁ w Siedlcach.

 

           Pragnę Kolegów poinformować, w nawiązaniu do wcześniejszej informacji przystrzelaniu broni że :                     
W czasie przystrzelania odbędzie się również krótkie szkolenie – przypomnienie dotyczące :

  • REGULAMINU POLOWAŃ I BEZPIECZEŃSTWA
  •  wdane zostaną dla Kolegów druki zaświadczeń o przystrzelaniu broni w celu uzyskania wpisu od obecnych Instruktorów strzelectwa ZO PZŁ w Siedlcach

W dniu 21-07-2018 odbędzie, się również, trening strzelecki połączony z wyłonieniem reprezentacji Koła na zawody strzeleckie.
W tym celu zostaną przeprowadzone { ograniczone co do rozmiaru } zawody strzeleckie dla chętnych Członków Koła w następującym wymiarze :

  • Oś myśliwska       –   10 rzutków
  • Krąg                     –   10 rzutków
  • Zając                   –     6 przebiegów (3P i 3L)
  • Rogacz                –     5 strzałów

Sędzią Głównym będzie – Kol. Marek BIENIARZ

 

– przystrzelanie broni wynika z nałożonego obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Środowiska, a odbywanie treningów ze strzelania z § 35 pkt 6 i §41 pkt 7 Statutu        

                                                     DARZ BÓR
                                                 Łowczy

 Powyższa informacja została także przesłana na adresy e-mail do korespondencji z członkami Koła.

Dodaj komentarz