Konsultacje nowego Statutu PZŁ

Koledzy,
    kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość z ZO PZŁ w Siedlcach zawierającą komunikat NRŁ, który prezentujemy poniżej. W załączniku znajdziedzie wzmiankowany Statut. Wszelkie uwagi prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres zo.siedlce@pzlow.pl (wraz z ich uzasadnieniem) do 31.marca 2019r.

{pdf=images/Dokumenty/Konsultacje_statutu.pdf|100%|500|native}

Dodaj komentarz