Propozycje zmian granic obwodów

W dniu 06.10.2019r otrzymaliśmy z ZO PZŁ informację, którą zamieszczamy poniżej:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach przesyła w załączeniu link do strony z projektem podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi granicami dzierżawionych przez Koło obwodów i zgłaszanie pocztą elektroniczną na adres naszego Zarządu DO NAJBLIŻSZEGO PIĄTKU T.J. 11.10.2019 ewentualnych uwag co do ich przebiegu. Celem włączenia na mapie warstwy z granicami obwodów należy w panelu bocznym „zawartość mapy” rozwinąć zakładkę „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej” i zaznaczyć zakładkę „Łowiectwo”. W załączeniu dla ułatwienia zrzuty ekranu ze strony obrazujące kolejność operacji włączających warstwę z mapami obwodów.

Link do strony: https://msip.wrotamazowsza.pl/msip/Full.aspx

Dodaj komentarz