Polowanie Wigilijne 2019r

P O L O W A N I E   W I G I L I J N E
Informacje dla Myśliwych – Członków Koła

Ze względów organizacyjnych na polowanie zgłaszamy się u Prowadzącego polowanie do 16 – 12- br / poniedziałek / do godziny 20 – tej

  1. Sposób polowania będzie zależny od ilości chętnych . Do godz 20 – tej, 18-12-br /czwartek/ Prowadzący powiadomi indywidualnie chętnych – zapisanych na polowanie.
  2. Zbiórka Myśliwych i Naganki przy szkółce na Borowinie o godzinie 8.30.
  3. Zakończenie polowania o godzinie 14-tej, pokot o godz. 14.30.
  4. Biesiada godz. 15.00 w Domu Ludowym w Krzesku Nowym.
  5. Koło zabezpiecza napoje chłodzące, inne we własnym zakresie.
  6. Poczęstunek dla Naganki po pokocie na szkółce.
  7. Udział ewentualnych Gości potwierdzi Prowadzący polowanie   do godz 20 – tej, 18-12-br /czwartek/.

 Prowadzący Polowanie
Krzysztof ANDRZEJCZYK

Dodaj komentarz