Lekcja przyrody z myśliwymi

Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt.   „ Mieszkańcy Lasów”. sp suchoebry 092019 16 20191219 2023311268
Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz zbiorniki małej retencji na terenie nadleśnictwa i wysłuchały wspaniałych opowieści Leśniczego Marka Charkiewicza o lasach i zwierzynie jaka je zamieszkuje. Następnie uczniowie pojechali z myśliwymi z Koła Hubert do lasu, gdzie mogli zobaczyć najstarszy dąb na tym terenie o nazwie KRÓL Sułowa, oraz urządzenia łowieckie takie jak paśniki i lizawki dla zwierzyny. Myśliwi opowiadali o zastosowaniu paśników w lesie i w jakich okresach maja największe zastosowanie i również w jakim celu jest wykładana sól w lizawkach. Punktem kulminacyjnym było przygotowane przez myśliwych ognisko przy Gajówce Koła, gdzie dzieci mogły samodzielnie piec kiełbaski na ognisku. Po poczęstunku odbył się konkurs wiedzy przyrodniczej i gwary łowieckiej . Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Koło Hubert i Nadleśnictwo . Późnym popołudniem pożegnali się z Myśliwymi i Lasem pozdrowieniem Darz Bór.

Dzieci bardzo były wdzięczne wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację i przeprowadzenie tegoż spotkania.

Kilka zdjęć z wizyty znajduje się w naszej fotogalerii w dziale Edukacja

Dodaj komentarz