Oględziny tusz dzików w chłodni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie „Programu mającego na celu…” poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO DZIKA trafiająca do chłodni podlega oględzinom przez wyznaczonego lekarza weterynarii. Lekarza należy niezwłocznie poinformować o KAŻDEJ tuszy dzika dostarczonej do chłodni. Przeprowadzenie oględzin jest, poza […]

ASF 2020

         21 lutego w Dzienniku Ustaw ukazało sie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie„. Tekst rozporządzenia znajdziecie Koledzy w załaczniku. Jednocześnie, za wiadomością z PIW Siedlce, przypominamy, że:– Wprowadzono obowiązek znakowania tusz dzików również numerem […]