Oględziny tusz dzików w chłodni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie „Programu mającego na celu…” poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO DZIKA trafiająca do chłodni podlega oględzinom przez wyznaczonego lekarza weterynarii. Lekarza należy niezwłocznie poinformować o KAŻDEJ tuszy dzika dostarczonej do chłodni. Przeprowadzenie oględzin jest, poza negatywnym testem w kierunku ASF, warunkiem koniecznym odebrania tuszy. Wyznaczony Urzędowy Lekarz Weterynarii (ULW) jest także uprawniony do kontroli bioasekuracji. Za dokonanie zgłoszenia odpowiedzialny jest myśliwy dokonujący odstrzału dzika.

Dla chłodni w Krzesku ULW jest p. Waldemar Talewski tel. 502 135544

 

Dodaj komentarz