Zmiany w ryczałcie za dziki

Koledzy,
  kilka dni temu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował nowe rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U. 2021 poz.236). Bez zmian pozostało rozporządzenie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. 2018 poz.2194). W połączeniu z art. 47a ust.3 zeszłorocznej nowelizacji Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1421) oznacza to, że 80% ryczałtu należy się myśliwemu pozyskującemu dzika w ODSTRZALE SANITARNYM. Stawki na ten rok pozostają bez zmiany i wynoszą:

  • za samice powyżej 1 roku – 422,74zł *
  • za pozostałe -195,12zł

*) PIW w Siedlcach i w Łosicach stosują nieco odmienną ocenę wieku samic. Granica wagi jest płynna w zależności od pory roku. Podstawą naliczenia wyższej rekompensaty jest ocena Powiatowego Lekarza Weterynarii a nie deklaracja myśliwego

 

W załączeniu ww akty prawne

Dodaj komentarz