Hubertówka
Startujemy!

Startujemy!

Hubertówka dzialka4 lutego 2021r podpisaliśmy akt notarialny, którym zakupiliśmy działkę 553/1 położoną w Chłopkowie gm. Platerów o powierzchni 0,4596ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Wartość działki wraz z kosztami nie przekroczyła kwoty określonej w uchwale nr 9 /2020/W

Wymienioną działkę można zobaczyć na GEOPORTALU  albo w mapach Google TUTAJ

Dodaj komentarz