Ocena prawidłowości odstrzału 21/22

Zarząd Okręgowy w Siedlcach informuje:

  •  W załączeniu przesyłamy obowiązujący wzór arkusza oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej. Prosimy o dokładne wypełnienie arkuszy oceny dla jeleni, oraz danieli byków pozyskanych w sezonie 2021/22 w obwodach okręgu siedleckiego (oddzielnie dla każdego dzierżawionego obwodu) i przesłanie ich do ZO PZŁ w Siedlcach w terminie do 19 kwietnia 2022r. Druk arkusza można również pobrać ze strony internetowej naszego Zarządu siedlce.pzlow.pl .
  • Ocena prawidłowości pozyskania jeleni, oraz danieli byków, odstrzelonych w sezonie 2021/22 w obwodach łowieckich okręgu siedleckiego odbędzie się w siedzibie Zarządu, przy ul. 3-go Maja 18 w Siedlcach, w terminach jak niżej:
    • 22.04.2022r. w godzinach 900 – 1500 obwody położone na terenach administrowanych przez Nadleśnictwa Siedlce i Sarnaki, Łuków;
    • 25.04.2022r. w godzinach 1000 – 1500 obwody położone na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki, Garwolin, Celestynów;
    • 26.04.2022r. w godzinach 900 – 1500 obwody położone na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Sokołów Podlaski, Łochów;

Każde trofeum winno być zaopatrzone w wypełnioną metryczkę (wzór metryczki w załączeniu).

Trofea do oceny mogą być dostarczone w w/wym. terminach przez jedną osobę delegowaną przez Zarząd Koła.

Zarząd Okręgowy nie przewiduje dodatkowych terminów oceny prawidłowości pozyskania jeleni byków, dlatego też prosimy o powiadomienie o terminach oceny wszystkich zainteresowanych kolegów.

                                                                        „Darz Bór”
                                                               Zarząd Okręgowy PZŁ
                                                                       w Siedlcach

Dodaj komentarz