Obowiązkowe zgłoszenia w systemie ZIPOD

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wiadomość od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach. Jej treść zamieszczamy poniżej:

Dzień dobry.
W związku z wejściem w życie „programu zwalczania ASF na 2022r.” i ustaleniami z narady Powiatowych Lekarzy Weterynarii z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii z dnia 20.05.2022r., PLW w Siedlcach informuje, że od 01 czerwca 2022r. będziemy przyjmować próbki w kierunku ASF pobrane od dzików odstrzelonych na podstawie zgłoszenia w systemie ZIPOD (bez konieczności dostarczania papierowego protokołu).
W związku z powyższym przypominam o nałożonym przez tegoroczny „Program…”obowiązku zgłaszania każdego dzika drogą elektroniczną.
Jednocześnie aby usprawnić przyjmowanie i przesyłanie próbek do laboratorium proszę o :
– Rzetelne i sumienne wypełnianie zgłoszeń w systemie ZIPOD (wszystkich pól)
– przynoszenie próbek opisanych numerem plomby
– wypełnianie zgłoszenia ZIPOD przed dostarczeniem próbki do PIW Siedlce – aby próbki nie zalegały u nas czekając na dosłanie zgłoszenia.
– wpisywanie w systemie ZIPOD w polu „opis” nazwy koła co ułatwia nam odpowiednie przyporządkowanie próbki (proszę też nie wpisywać tam nieistotnych czy zdublowanych informacji typu „dzik zdrowy” „1 z watahy 6” itp.)

Ps.Próbki nie zgłoszone poprzez system ZIPOD, mogą zostać przebadane na podstawie papierowego protokołu, ale przysługuje za nie jedynie 80% ryczałtu.

Pozdrawiam
__________________________________________
lek.wet. Łukasz Barszcz
Inspektor Weterynaryjny  ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Dodaj komentarz