Inwentaryzacja jeleniowatych

W ślad za rozesłaną wczoraj wiadomością od Kol. Łowczego przekazujemy do wiadomości Koleżanek I Kolegów pismo, które otrzymaliśmy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za pośrednictwem ZO PZŁ w Białej Podlaskiej: (pisownia oryginalna)Dotyczy: opracowania WŁPH na lata 2023-2033 W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. nowych podziałów powierzchni województw na obwody łowieckie konieczne jest opracowanie do 31 […]