Zebranie sprawozdawcze za rok 2023

Dnia 14 kwietnia w naszej Hubertówce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2023.W zebraniu uczestniczyła większość członków koła, która udzieliła absolutorium zarządowi.Przeprowadzono również dyskusję nad bieżącymi sprawami oraz planowanymi obchodami siedemdziesiątej rocznicy założenia KŁ „Hubert” Siedlce. Na zakończenie Łowczy rozstrzygnął ogłoszony rok temu konkurs na lisiarza. Czy jest kolejny? Kto był , ten wie…..