Szkody łowieckie

             W związku z nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie szkody łowieckie należy zgłaszać, jak przed zmianami, do właściwych, dla wystąpienia szkody, zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich.       W gminach uzyskacie państwo wszelkie informacje o trybie, formie, adresie i terminach zgłaszania szkód.