Składka PZŁ 2019

Koledzy, składka PZŁ za 2019r wynosi: – 363zł (320zł PZŁ + 43zł ubezpieczenie)– 203zł (160zł PZŁ + 43zł ubezpieczenie) Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2018 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2018 nie ukończy 25 roku życia. Proszę o wpłaty składki członków macierzystych na konto Koła do 24.12.2018r. W tytule przelewu proszę wpisać […]

Darz Bór – Dasz Krew

Polski Związek Łowiecki w ślad za ubiegłoroczną akcją krwiodawstwa organizowaną pod hasłem Darz Bór – Dasz Krew, w której myśliwi w niewiele ponad miesiąc oddali blisko 40 litrów krwi i jej składników ogłasza kolejną edycję. Startujemy 1 sierpnia 2018. – pokażmy, że myśliwi to ludzie o ogromnych sercach, chętni do niesienia pomocy. Akcję patronatem objęło Narodowe Centrum Krwi oraz Centra […]

Odpowiedź do Galeria

Po ukazaniu się w dniu 16.07.2018r artykułu „Galeria” wspomniany w nim Kolega poprosił o opublikowanie bez korekt jego odpowiedź, której jednak nie nadesłał na żaden z moich adresów na @hubertsiedlce.pl . Choć do wszystkich już ona trafiła za pośrednictwem poczty, to dla porządku umieszczam ją także na stronie Koła. Przy okazji załączam pismo Łowczego Krajowego m.in. dotyczące publikacji zdjęć.

Strzelnica

 I N F O R M A C J A dla Myśliwych – Członków Koła Łowieckiego HUBERT w Siedlcachdotycząca przypomnienia o przystrzelaniu broni w Balach w dniu 21-07-2018 o godz. 10:00                                                                               na Strzelnicy ZO PZŁ w Siedlcach.              Pragnę Kolegów poinformować, w nawiązaniu do wcześniejszej informacji przystrzelaniu broni że :                      W czasie przystrzelania odbędzie się również krótkie szkolenie – […]

Galeria

Koledzy,  po uzyskaniu większości oświadczeń RODO rozpocząłem prace nad ponownym udostępnieniem zdjęć w naszej galerii. Wiązało się to z przejrzeniem blisko 4tys fotografii w celu uwzględnienia woli tych, którzy nie chcieli być widoczni na zdjęciach. Taka interpretacja obowiązujących od 25 maja przepisów powodowała również dyskusje z dotychczasowymi autorami umieszczanych zdjęć, o ich naditerpretacji. Być może mieli oni rację i nie […]

Komunikacja

             Wszystkim malkontentom pragnę przypomnieć, że zgodnie z decyzją Zarządu sprzed 3 miesięcy korespondencja niewymagająca potwierdzenia odbioru jest przesyłana TYLKO na adresy e-mail utworzone na domenie hubertsiedlce.pl Dokładne adresy oraz hasła startowe zostały Kolegom przesłane jeszcze w kwietniu (wraz z pierwszym zaproszeniem na WZ). Po zalogowaniu można oczywiście w ustawieniach skrzynki ustawić przekierowanie poczty przychodzącej na dowolny inny adres. Jest […]

RODO – obowiązek informacyjny ZG PZŁ

Koledzy, za pośrednictwem ZO PZŁ otrzymaliśmy pismo, którego treść prezentujemy poniżej: Szanowni Państwo,W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Polski Związek […]