ZMIANY DO REGULAMINU POLOWAŃ

 Poniżej tekst rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (do pobrania w załączniku oraz z menu Do pobrania). Przypominam, że samo rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz zostało opublikowane w Dz.U. 2005 nr 61 poz.548 i zostało ogłoszone 15 kwietnia 2005r. Od tamtego […]

Propozycje zmian granic obwodów

W dniu 06.10.2019r otrzymaliśmy z ZO PZŁ informację, którą zamieszczamy poniżej: Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach przesyła w załączeniu link do strony z projektem podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi granicami dzierżawionych przez Koło obwodów i zgłaszanie pocztą elektroniczną na adres naszego Zarządu DO NAJBLIŻSZEGO PIĄTKU T.J. 11.10.2019 ewentualnych uwag co do ich przebiegu. […]

Kaczki i odstrzały

Szanowni Koledzy.        W dniu 15-08-2019 o godz.7:00, przy książce na obw. 420,odbędzie spotkanie myśliwych chętnych na polowanie na kaczkiW związku z tym:– wstrzymuję polowania od godz.7:00 do godz. 13:00 w dniu 15-08-2019  na  rewirach 1, 3, 4 i 7 obwodu 420,– w dniu 15-08-2019 o godz. 7:00 wydane zostaną  odstrzały na okres od 15-08-2019 do 31-03-2020 r. na zwierzynę […]

Szkolenia i kursy w ZO PZŁ w Siedlcach

– Szkolenie dla kandydatów odbędzie się w dniach 06-14.04.2019r. Warunkiem jest ukończenie stażu do 30 marca 2019r. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w siedzibie ZO.– Szkolenie dla kandydatów na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania odbędzie się w dniach 25-28.04 2019r. Warunkiem jest pełny trzyletni okres posiadania uprawnień podstawowych. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w siedzibie ZO. – Ocena prawidłowości odstrzału […]

Konsultacje nowego Statutu PZŁ

Koledzy,    kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość z ZO PZŁ w Siedlcach zawierającą komunikat NRŁ, który prezentujemy poniżej. W załączniku znajdziedzie wzmiankowany Statut. Wszelkie uwagi prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres zo.siedlce@pzlow.pl (wraz z ich uzasadnieniem) do 31.marca 2019r. {pdf=images/Dokumenty/Konsultacje_statutu.pdf|100%|500|native}

Szkolenie strzeleckie

Prezes Koła wraz z Zarządem informuje, że w dniu 10.05.2019r (piątek) o godz. 14-ej na strzelnicy ZO PZŁ w Siedlcach w Balach, zostało zaplanowane szkolenie i trening strzelecki dla członków naszego Koła. O ile będa chętni, zostanie także zorganizowany turniej w wieloboju mysliwskim. Koło NIE zabezpiecza amunicji, leży to w gestii uczestników.   z mysliwskim pozdrowieniem Darz Bór