Historia Koła Łowieckiego w Siedlcach

             Koło powstało w 1954r. z inicjatywy Wacława Perycza i Stanisława Kamińskiego. Początkowo działało pod nazwą Koło Łowieckie nr 3 w Siedlcach, w 1960r. przyjęło nazwę „Przyszłość”, a obecnie nazywa się „Hubert”. Przewodniczącym pierwszego zarządu był Stanisław Granuszewski. Obecnie Zarząd liczy czterech członków. Ludzi w różnym wieku, posiadających różne zawody i zainteresowania połączyła pasja tak pięknie opisana w wierszu Kazimierza Winklera:

(…) i nic już nie ma tylko poszum
drzew i gonitwa ptasich głosów
i chmur niedbała pantomima
rozrzutna wiosna, ostra zima
lata podmuchy, szept jesieni
i wiara, że się nic nie zmieni
nikt w poprzek drogi pnia nie zwali
i będę dalej szedł i dalej
dopóki życie to nietrwałe
nie poda ręki śmierci białej …

               Uroki łowiectwa barwnie opisywał w „Hobby wielkie jak łoś” Roman Bratny: ,,(…) uwikłany na co dzień w tysiące powszednich zależności, człowiek odnajduje swobodę decydowania za siebie, swobodę dyktowania własnych kroków, odnajduje ziszczoną tęsknotę za dzianiem się, w którym miałby swój niesporny i nie bierny udział, odnajduje maksymalny zakres wolności (…) Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe po­lować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura …”

                W momencie powstania koła należało do niego 22 członków. Obecnie liczy 44.

                 Obwody łowieckie „Huberta” nie uległy zasadniczym zmianom od początku jego istnienia. Obecnie Koło dzierżawi dwa obwody – 420 o pow. 8628 ha , głownie na terenie Gminy Zbuczyn i oraz obwód 351 o pow. 6900 ha na terenie Gmin Sarnaki, Platerów, Stara Kornica. (w większości w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego ). Łączna powierzchnia łowisk wynosi 15 528 ha, a kompleksy leśne stanowią tylko 20 %. Koło posiadało duże obszary terenów błotnych i bagiennych, szczególnie w obwodzie 420, stan taki należy jednak do przeszłości, a sprawiły to nie zawsze do końca przemyślane prace melioracyjne. Obecnie cieki i zbiorniki wodne występują sporadycznie, okresowo i lokalnie.

                 Na przestrzeni czasu zmieniał się stan zwierząt łownych w obwodach dzierżawionych przez Koło Łowieckie „Hubert”, najwięcej jej było pod koniec lat sześćdziesiątych. Wtedy też występowały w łowiskach daniele, ale mimo ochrony i starannej opieki nie udało się ich utrzymać na tych terenach.

                Koło wiele uwagi poświęca tworzeniu warunków bezpiecznego bytowania zwierzyny. Służą temu liczne urządzenia łowieckie i hodowlane. Od kilku lat „Hubert” introdukuje bażanty a także posiada własną wolierę. Przystąpił też do programu odbudowy stanu zwierzyny drobnej na terenie województwa mazowieckiego.

                 Oprócz systematycznego dokarmiania duże znaczenie ma też walka z różnymi przejawami kłusownictwa. W wyniku intensywnej gospodarki i należytej ochrony, znacznie zwiększył się, w ostatnim dziesięcioleciu, stan saren. W obwodzie 351 bytują jelenie. W pozostałych obwodach występują jako zwierzyna przechodnia.

                     Oprócz saren podstawowym gatunkiem, pozyskiwanym przez myśliwych z Koła są dziki. Utrzymuje się natomiast tendencja spadkowa populacji zajęcy i kuropatw. Nasila się za to liczebność lisów oraz krukowatych. Zauważa się borsuki i jenoty. Przez dziesięciolecia istnienia Koła myśliwi pozyskiwali w dzierżawionych obwodach wiele cennych trofeów łowieckich. Do rekordowych należą trofea jeleni, rogaczy, dzików, a przed laty także łosi.

                Koło współpracuje w zakresie szeroko rozumianej ochrony przyrody z wieloma podmiotami i jednostkami administracji samorządowej. Członkowie Koła aktywnie działają w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego.

                      W roku 2009 Koło Łowieckie „Hubert” zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.
Wielu z członków Koła posiada odznaczenia łowieckie.

Siedziba Koła mieści się w Siedlcach, ale w obwodzie 351 dzierżawi także gajówkę – miejsce spotkań myśliwskich.

 

Dodaj komentarz