Kolejne spotkanie

W dniu 15 maja 2012r w naszej gajówce odbyło się spotkanie młodzieży ze szkoły w Platerowie wraz z dyrekcją i nauczycielami, z myśliwymi naszego Koła. Zebrało się w sumie około 60 osób w ramach aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola”. Oprócz atrakcji (jak ognisko z pieczeniem kiełbasek czy pokaz broni myśliwskiej) rozmawiano także o samym programie „Ożywić pola” w ramach „Roku kaczki”, a także poruszono problemy konfliktów na linii myśliwy-rolnik związanych ze szkodami w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę jak również zagrożeń powodowanych przez wałęsające się bez opieki psy. Kilka zdjęć w naszej galerii.

Dodaj komentarz