Kolejny rok ze szkołą w Platerowie

W dniu 29.10. 2013 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie uczestników drugiej edycji / krajowej ósmej/ akcji „ Ożywić pola” pod hasłem „ Rok trznadla” z grupą uczestników tej akcji w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Platerowie.

 

W spotkaniu udział wzięli:

Dyrektor szkoły – p.Maria Daszko,

Opiekun grupy – p. Dariusz Kazun,

Wójt Gminy Plarerów – p. Jerzy Garucki,

Łowczy Koła Łowieckiego „Hubert” w Siedlcach – Kol. Jacek Szałucha,

Opiekun grupy z K.Ł. „ Hubert” – Kazimierz Kinowski.

                P. Dariusz Kazun otwierając spotkanie, przywitał zebranych a następnie poinformował, iż szkoła uczestniczy w akcji drugi rok. Pierwszy rok uczestnictwa w tejże akcji odbywał się pod hasłem „ Rok kaczki” a obecnie akcja nosi nazwę „ Rok trznadla”. Poinformował także o dokonanej rejestracji uczestnictwa szkoły w ósmej edycji akcji organizowanej przez PZŁ i Redakcję Naczelną Łowca Polskiego, otrzymując potwierdzenie zrejestrowania pod pozycją 51.

                Pani Dyrektor stwierdzając, między innymi, iż cieszy Ją fakt, że tak liczna grupa uczniów szkoły okazuje zainteresowanie przyrodą, gospodarką łowiecką i leśną, wychodząc zainteresowaniami poza program nauczania, życzyła uczestnikom sukcesów w nowej, ósmej już edycji akcji „Ożywić pola” pod hasłem „ Rok trznadla”

                Kol. Jacek Szałucha omówił cel spotkania. Wspomniał, że jest to drugi rok współpracy szkoły z Kołem Łowieckim „Hubert” w Siedlcach. Jednocześnie podkreślił, iż ma nadzieję, że zdobyte doświadczenie w pracy pozwoli na osiągnięcie lepszych efektów, a być może wysiłek i trud włożony w pracę w nowej edycji akcji, zostanie zauważony przez organizatora akcji.

                Kol. Kazimierz Kinowski podziękował uczniom uczestniczącym w programie edukacyjnym „Ożywić pola” w „ Roku kaczki”. Wspomniał o przystąpieniu osób z zespołu do konkursu fotograficznego organizowanego przez ORŁ i ZO PZŁ w Siedlcach, o zaangażowaniu w budowę budek lęgowych dla kaczek i uczestnictwie grupy w pogadankach na temat działalności kół łowieckich oraz zorganizowanym pikniku połączonym z pokazem broni myśliwskiej i akcesoriów niezbędnych do wykonywania polowania . Zwrócił się do Wójta Gminy Platerów p. Jerzego Garuckiego o objęcie akcji honorowym patronatem. Pan J. Garucki przyjmując propozycję, życzył wszystkim uczestnikom akcji osiągnięć na niwie edukacji oraz zauważenia pracy grupy przez głównego organizatora akcji.

                Koło Łowieckie „ Hubert „ oraz ZO PZŁ w Białej Podlaskiej przygotowało drobne upominki (monografię p.t. „Łowiectwo-Okręg Biała Podlaska, wydaną przez OZ PZŁ oraz kubki z logo KOŁA i wizerunkiem sarny rogacza, dyplomy) dla uczestników akcji w uznaniu za dotychczasową pracę zespołu.

Upominki zostały wręczone uczestnikom przez przedstawicieli KOŁA.

                Kończąc spotkanie, Kol. Kazimierz Kinowski, opiekun grupy, zaprosił w imieniu Zarządu Koła, uczestników akcji do obejrzenia wystawy łowieckiej zorganizowanej przez Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach do Muzeum Regionalnego w Siedlcach w dniu 5.11.2013 r.

               Zdjęcia z tego spotkania w naszej fotogalerii.

 

Dodaj komentarz