Dodatkowe ubezpieczenie NNW

W ślad za informacją przesłaną przez ZO PZŁ w Siedlcach przekazujemy zaintereowanym Koleżankom i Kolegom:

Mam przyjemność przypomnieć o dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniu dla myśliwych i stażystów PZŁ na rok 2023.
Warunki i zakres ubezpieczenia dodatkowego są identycznie z warunkami ubezpieczenia podstawowego.
Różnicą jest możliwość przystępowania kwartalnego oraz inna wysokość składki za ubezpieczenie.

OKRES UBEZPIECZENIA I SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE:
od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. – składka za Ubezpieczonego 105,00 zł / 9 miesięcy,
od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. – składka za Ubezpieczonego 70,00 zł / 6 miesięcy,
od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. – składka za Ubezpieczonego 35,00 zł / 3 miesiące.

Powyższe materiały znajdują się również na stronie https://www.pzlow.pl/ubezpieczenia/

 

Dodaj komentarz