Kursy dla nowo wstępujących i selekcjonerów

ZO PZŁ w Białej Podlaskiej informuje: – Kurs dla nowowstępujących odbędzie się w dniach 20-26.03.2023r. Start o 9:00 na strzelnicy w Hrudzie.  – Kurs dla selekcjonerów odbędzie sie w dniach 27.03-01.04.2023r. Start o 9:00 na strzelnicy w Hrudzie.  Zapisy na każdy kurs do 15 marca 2023r

Dodatkowe ubezpieczenie NNW

W ślad za informacją przesłaną przez ZO PZŁ w Siedlcach przekazujemy zaintereowanym Koleżankom i Kolegom: Mam przyjemność przypomnieć o dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniu dla myśliwych i stażystów PZŁ na rok 2023.Warunki i zakres ubezpieczenia dodatkowego są identycznie z warunkami ubezpieczenia podstawowego.Różnicą jest możliwość przystępowania kwartalnego oraz inna wysokość składki za ubezpieczenie. OKRES UBEZPIECZENIA I SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE:od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 […]

Mysliwska paczka

Myśliwska Paczka 2022

  W imieniu Koła Zarząd przystąpił do corocznego programu Myśliwska Paczka. W jej ramach zakupiliśmy słodycze dla dzieci z wielodzietnej rodziny zamieszkującej na terenie jednego z naszych obwodów łowieckich. Zakupione słodycze łowczy osobiście przekazał w dniu 12.12.2022r  

Składka PZŁ na 2023r

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r. Wysokość składki: normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł); ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł); ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł). Jak zwykle prosimy o wpłaty […]

Składka PZŁ na 2023r

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r. Wysokość składki: normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł); ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł); ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł). Jak zwykle prosimy o wpłaty […]

Zmiany w prawie łowieckim

W dniu wczorajszym ZO PZŁ w Siedlcach przesłał link do mówienia zmian w ustawie Prawo Łowieckie. Bezpośrednio dostępne jest ono na stronach ZG PZŁ, a poniżej przedstawiamy również pełną jego treść: „W dniu 21 października br. Pan Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (nie […]

EKEP i ZIPOD już razem

Koleżanki i Koledzy Wczoraj po południu otrzymaliśmy informację o integracji Systemu Kół Łowieckich i ZIPOD (Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików). Jego treść (wraz z instrukcją) prezentujemy poniżej:  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. Zespół ds. Systemu dla kół łowieckich przesyła załączeniu Instrukcję obsługi -Integracji Systemu dla kół łowieckich z Aplikacją ZIPOD.Celem właściwego funkcjonowania, zalecamy przystosowanie Systemu przez Łowczych kół łowieckich ( […]