Introdukcja bażanta

 Informujemy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie introdukcji bażanta. W wyniku podjętych działań i decyzji Zarządu Okregowego PZŁ w Siedlcach w dniu 29.08.2011r. zostanie wpuszczonych na obwody naszego Koła 150 sztuk bażanta – kur. ze środków własnych Koło planuje dokupić odpowiednia ilość kogutów.

Fotorelacja

Dodaj komentarz