Realizacja budżetu 30.09.2011r

Na dzień 30.09.2011 realizacja budżetu zatwierdzonego przez WZ przedstawia się następująco:

1) Koszty

     
RODZAJ % PLANU  
czynsz dzierżawny 59,46%  
udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną 19,35%  
składka koła od hektara dzierżaw obw 70,58%  
zagospodarowanie obwodów 172,53% +72,53%
poprawa warunków bytowania zwierzyny 0,00%  
dokarmianie 4,88%  
odszkodowania za szkody w uprawach rolnych 108,82% +8,82%
wynagrodzenie strażników/wraz z pochodnymi/ 0,00%  
Delegacje członków koła 65,14%  
Organizacja polowań zbiorowych 0,00%  
Częściowa rekompensata kosztów polowania 74,25%  
Organizacja odłowów 0,00%  
Organizacja polowań dewizowych 0,00%  
szkolenia członków koła 64,67%  
utrzymanie kwater i śr. Transportu 46,64%  
organizacja imprez okolicznościowych i zebrań 31,81%  
pozostałe koszty
170,33% +70,33%
Ryczałty (samochody, telefony) 37,82%  
  70,96%  

2) Przychody

RODZAJ % PLANU
Składki członkowskie 41,02%
za tusze zwierzyny sprzedane przez koło 36,55%
za tusze odstąpione myśliwym 80,88%
za zwierzynę odłowioną 0,00%
za polowania dewizowe 0,00%
odsetki bankowe, dywidendy itp. 24,38%
pozostałe przychody 0,00%
  41,21%

 

3) Pozyskanie

RODZAJ % PLANU
sarna 31,15%
dzik 19,77%
jeleń 10,00%

Dodaj komentarz